💼Tổng quan

📌 Explorers Labs (Nhà phát triển của LionDEX) đang xây dựng giao thức giao dịch được mã hóa thế hệ tiếp theo bằng cách sử dụng mạng phi tập trung (Lớp 2) để cải thiện trải nghiệm giao dịch và giảm đáng kể chi phí giao dịch nhằm tạo môi trường giao dịch hiệu quả và công bằng hơn. Đồng thời, giá trị của các giao thức có thể được chia sẻ thông qua các hợp đồng thông minh với người dùng.

📌 LionDEX cung cấp dịch vụ tương lai vĩnh viễn cho các công cụ phái sinh phi tập trung đa chuỗi. Giao thức "PvP-AMM" sáng tạo dựa trên "ngang hàng" cho phép phản hồi nhanh các hướng dẫn giao dịch giúp loại bỏ hoàn toàn chênh lệch giao dịch. Giao thức tính phí giao dịch cực kỳ thấp (tối thiểu là 0,008%), không có bất kỳ Phí vay, Phí tái đầu tư hoặc Phí cấp vốn nào. Giao thức "PvP-AMM" tối đa hóa hiệu quả sử dụng vốn (tổng thanh khoản/vị thế ròng), tăng đáng kể thu nhập cho các nhà cung cấp thanh khoản thông qua việc thiết lập Kho tiền tổng hợp trên GLP, đồng thời tạo thêm phần thưởng vị thế thực cho các nhà giao dịch. LionDEX cũng đã giới thiệu một bảo hiểm dừng lỗ độc đáo, trong đó các nhà giao dịch có thể yêu cầu bồi thường tới 100% khoản lỗ của họ.

📌 5 sản phẩm tài chính chính của LionDEX:👇 ▪️ PvP-AMM, giao thức giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn đa dạng dựa trên chỉ số tổng hợp ▪️ Quản trị mở rộng và phân phối mã thông báo thông qua NFT ▪️ Kiếm tiền được cung cấp dựa trên phân phối doanh thu giao thức ▪️ Bảo hiểm cắt lỗ dựa trên nhu cầu giao dịch đa dạng; Và ▪️ Dịch vụ cung cấp ban đầu cho mã thông báo / NFT (Launchpad)

🔗 Liên kết chính thức:

🌍 Trang web chính thức: www.liondex.com 🐦 Twitter: https://twitter.com/liondexofficial 📘 Whitepaper: https://liondex-official.gitbook.io/liondex/ 📄 Medium: https://medium.com/@liondex_official 💬 Telegram: https://t.me/LionDEX_Offcial 📡 Discord: https://discord.gg/liondex-offcial ⚡️Snapshot: https://snapshot.org/#/liondexofficial.eth ⛵️ Opensea : https://opensea.io/collection/liondex-genesis

Last updated